Posts Tagged ‘app store’

Google Drive แก้ไขให้สามารถที่จะ Log-in ได้หลาย Account

ล่าสุดหลังจากที่ได้มีการอัพเดท iOS7 ของทาง Apple ที่จะช่วยทำให้ผู้ใช้งาน Google Drive นั้นสามารถที่จะเลือกใช้งานได้ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้นกับการทำให้สามารถที่จะ Log-oin ได้หลาย Account พร้อมกัน ซึ่งก็จะช่วยทำให้ผุ้ใช้งานทุกคนสามารถที่จะทำการสลับ Account ที่ใช้งานต่างๆได้ผ่านทางไฟล์รูปภาพหรือจะเป้นไฟล์งานต่างๆก็เป็นเรื่องที่ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น ซึ่งจะสามารถที่จะทำเพิ่มความสะดวกสบายในการเลือกใช้งานของเหล่าสาวก Apple ได้ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น พร้อมทั้งยังมีหากได้มีการ Log-in Account ต่างๆเอาไว้ระบบก็จะแสดงผลแอพพลิเคชั่นต่างๆมให้กับผู้ใช้งานทันทีทั้ง Youtube, GMail, Maps, Chrome และ Google+ โดยอัตโนมัติกันเลยทีเดียว

Google Drive iOS7

รวมถึงยังมีระบบการสั่งปริ้นผ่าน Google Cloud Print หรือการเลือกใช้งานคำสั่งการปริ้นผ่านทางระบบ Wi-Fi จากโทรศัพท์ของเราได้อย่าง AirPrint ที่ผู้ใช้งานทุกคนสามารถที่จะทำการเปิดใช้งานเพื่อที่จะสั่งปริ้นได้ทั้งไฟล์รูปและไฟล์เอกสารต่างๆ และนอกจากนั้นยังสามารถที่จะเลือกอัพโหลด VDO และไฟล์งานอื่นๆได้กับพื้นที่ส่วนตัวที่มีขนาดมากขึ้น 15 GB ซึ่งหากใครที่มีได้การอัพเดท iOS7 แล้วก็สามารถที่จะเข้าไปโหลดจาก App Store มาใช้งานกันได้เลย