การฝึกอบรมลวดสลิงและสิ่งที่พวกเขาเป็นจริงๆ

เมื่อถูกถามว่าเจ้าของหรือธุรกิจได้ฝึกอบรมผู้ควบคุมเครนรอกไฟฟ้าหรือไม่ คำตอบปกติที่คนเหล่านี้ให้คือไม่จำเป็นต้องมีการฝึกอบรมเพิ่มเติม เนื่องจา

กผู้ปฏิบัติงานได้เรียนรู้มากมายจากประสบการณ์ที่ผ่านมา ลวดสลิงและปฏิเสธที่จะให้การฝึกอบรมแก่ผู้ประกอบการเครนรอกไฟฟ้า ต่อมาเจ้าของเหล่านี้จะตระหนักถึงความผิดพลาดที่พวกเขาทำ

อุบัติเหตุจำนวนมากที่เกี่ยวข้องกับการใช้ลวดสลิง

เกิดจากการประมาทของผู้ปฏิบัติงานที่จะต้องได้รับการฝึกอบรมที่เหมาะสม อาจเป็นเพราะเจ้านายของพวกเขาไม่ได้บอกถึงความสำคัญของมันและไม่ยอมให้พวกเขาเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งเหล่านี้ ลวดสลิงอาจเป็นเพราะผู้ให้บริการเหล่านี้เพียงแค่อาศัยประสบการณ์ในด้านการทำงานนั้นและมั่นใจมากในสิ่งที่พวกเขารู้ เหตุผลเหล่านี้บางครั้งเป็นสาเหตุหลักของการเกิดอุบัติเหตุที่อาจป้องกันได้ หากเจ้าของและผู้ปฏิบัติงานเท่านั้นที่รับฟังและพิจารณาถึงข้อดีที่การฝึกอบรมเครนรอกไฟฟ้าสามารถทำได้ การฝึกอบรมเครนรอกไฟฟ้าทำขึ้นโดยเฉพาะสำหรับผู้ปฏิบัติงานเหล่านี้

เครื่องในการฝึกอบรมเหล่านี้ พวกเขาได้รับการสอนเกี่ยวกับวิธีการจัดการเครื่องจักรอย่างถูกต้อง ลวดสลิงและวิธีหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดความเสียหายต่อบุคคล ลวดสลิงอื่นๆ การใช้งานเครนรอกไฟฟ้าไม่ใช่สิ่งที่คุณเรียนรู้ได้ง่าย นอกจากนี้ยังไม่ใช่สิ่งที่คุณสามารถอ่านได้จากคู่มือและคาดหวังให้ทุกอย่างทำงานได้อย่างราบรื่นจากที่นั่น มีปัญหามากมายเกี่ยวกับการทำงานของลวดสลิง ประเด็นหนึ่งที่ให้ความสำคัญเป็นอย่างมากคือความปลอดภัย คำว่ายกตัวเองเป็นสิ่งที่อันตรายมากในทุกด้าน จะเกิดอะไรขึ้นหากนำไปปฏิบัติและเกี่ยวข้องกับภาระหนักและหลายชีวิต

เนื่องจากมีการยกของขึ้นสูงในอากาศลวดสลิง

จึงเป็นเรื่องธรรมดาที่ความเสียหายจะรุนแรงในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุหรือความประมาทเลินเล่อ นี่คือเหตุผลที่ผู้ปฏิบัติงานควรมั่นใจในสิ่งที่พวกเขากำลังทำและสิ่งที่พวกเขามีความสามารถหรือไม่สามารถทำได้ ในการฝึกอบรม ผู้ปฏิบัติงานจะได้รับการแนะนำให้รู้จักกับแง่มุมและคุณลักษณะมากมายของเครนรอกไฟฟ้า พวกเขาควรรู้ทุกรายละเอียดและจดจำสกรูและชิ้นส่วนที่สำคัญทั้งหมด พวกเขายังจะได้รับความรู้เกี่ยวกับความสูงและน้ำหนัก

เนื่องจากจะเป็นส่วนสำคัญในการดำเนินการสิ่งสำคัญอีกประการหนึ่งที่ผู้ควบคุมเครนรอกไฟฟ้าได้รับการสอนเกี่ยวกับวิธีคาดการณ์สถานการณ์อันตราย ลวดสลิงจะไม่สามารถบอกได้ว่าอะไรคือสถานการณ์ที่ยากหรืออันตราย เว้นแต่คุณจะอยู่ในที่เกิดเหตุ เมื่อเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้น พวกเขาควรจะสามารถตัดสินใจได้อย่างถูกต้องเกี่ยวกับสิ่งที่พวกเขาควรทำต่อไปเพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายหรือการบาดเจ็บเพิ่มเติม นี่คือสิ่งที่การฝึกอบรมควรจะเกี่ยวกับ พวกเขาไม่ควรเน้นที่เครื่องและผู้ปฏิบัติงานเท่านั้น ความสามารถ ความปลอดภัย และการตัดสินใจควรกลายเป็นส่วนสำคัญ

 

รายละเอียดเพิ่มเติม: https://thaimui.co.th/


Comments are closed.