แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่มีความสมดุลกับอาณาจักรพืชบนโลก

สมดุลทางธรรมชาติเกิดขึ้นตราบเท่าที่ยังมีสิ่งมีชีวิตบนโลกใบนี้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ออกซิเจนและแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์อยู่ในสภาพสมดุลตามธรรมชาติในชั้นบรรยากาศของโลกตลอดเวลานี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งมนุษย์และสัตว์สูดดมออกซิเจนและหายใจออกแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในทางกลับกันชีวิตของพืชใช้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในปฏิกิริยาการสังเคราะห์ด้วยแสง

เพื่อการเจริญเติบโตของพืช ผลพลอยได้จากปฏิกิริยานี้คือก๊าซออกซิเจน ดังนั้นอาณาจักรของมนุษย์และสัตว์จึงมีความสมดุลกับอาณาจักรพืชบนโลก แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์แต่ละคนใช้ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยผู้อื่น มนุษย์และสัตว์ยังใช้ผลิตภัณฑ์แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์จากพืชเป็นอาหารและพืชใช้ของเสียจากมนุษย์และสัตว์เป็นอาหารทฤษฎีปัจจุบันชี้ให้เห็นว่าเชื้อเพลิงฟอสซิลเช่นถ่านหินและก๊าซธรรมชาติเป็นผลมาจากการสลายตัวเช่นเดียวกับชีวิตของพืชที่สลายตัวและถูกบดอัด

ในที่สุดก็เป็นผลิตภัณฑ์ถ่านหินที่เรากำลังเผาไหม้อยู่ในปัจจุบัน

มีปริมาณสำรองถ่านหินจำนวนมหาศาลบนโลกซึ่งทั้งหมดนี้มาจากพืชสีเขียวที่ครั้งหนึ่งเคยมีปริมาณมหาศาล อย่างไรก็ตามพืชพันธุ์เหล่านี้ทั้งหมดได้ตายไปและถูกบดอัดเป็นรูปแบบซึ่งในช่วงหลายปีที่ผ่านมากลายเป็นพีทและถ่านหินประเภทต่างๆที่เราขุดได้ในปัจจุบันตอนนี้ลองคิดดู แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ทั้งหมดในเชื้อเพลิงฟอสซิลเหล่านี้มาจากไหนถ้าพืชสีเขียวเป็นแหล่งถ่านหินที่แท้จริงพืชนั้นก็จะได้รับคาร์บอนจากแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เนื่องจากจำนวนมนุษย์และสัตว์อาจต่ำกว่าประชากรในปัจจุบันมากในช่วงหลายวันที่ผ่านมาจึงอาจพิจารณาได้ว่าชั้นบรรยากาศของโลกเคยมีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

ในระดับสูงกว่าซึ่งถูกเปลี่ยนเป็นพืชและในที่สุดก็เป็นผลิตภัณฑ์แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ถ่านหินที่เรากำลังเผาไหม้อยู่ในปัจจุบัน ด้วยเหตุนี้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ปล่อยออกมาจากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงฟอสซิลในปัจจุบันจึงเป็นเพียงการส่งกลับของแหล่งคาร์บอนนั้นสู่ชั้นบรรยากาศจากที่ที่เคยเกิดขึ้นมา แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศในช่วงหลายวันที่ผ่านไปเปลี่ยนเป็นพืชพันธุ์จำนวนมากซึ่งถูกบดอัดกลั่นตัวและถูกฝังจนกลายเป็นพีทและถ่านหิน

ผลไม้ผักและธัญพืชเป็นผลมาจากการเจริญเติบโตของพืช ดังนั้นเมื่อประชากร

ซึ่งถูกขุดและเผาในโรงไฟฟ้าในปัจจุบันจะกลับคืนสู่แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศอีกครั้ง จากคาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศไปจนถึงคาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศ วงจรจะเสร็จสมบูรณ์อีกแง่หนึ่งของวัฏจักรนี้คือพืชที่ใช้เป็นอาหารสำหรับมนุษย์และสัตว์ เครื่องวัดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ผลไม้ผักและธัญพืชเป็นผลมาจากการเจริญเติบโตของพืช ดังนั้นเมื่อประชากรของมนุษย์และสัตว์เติบโตขึ้นเราก็หวังว่าปริมาณชีวิตของพืชจะยังคงอยู่ในสัดส่วนที่เหมาะสม

เพื่อให้พืชสามารถเปลี่ยนก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นออกซิเจนได้เมื่อพวกมันเติบโตอย่างอุดมสมบูรณ์ ในทางกลับกันมนุษย์และสัตว์จะเพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อย ๆ แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เพื่อที่พวกมันจะสามารถเปลี่ยนออกซิเจนในปริมาณมหาศาลจากชีวิตของพืชให้เป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพื่อให้พืชใช้ นี่คือความสมดุลตามธรรมชาติที่ดูเหมือนว่าพระเจ้าผู้สร้างจะกำหนดขึ้น ความคิดที่ว่าความสมดุลดังกล่าวตามทฤษฎีวิวัฒนาการเป็นผลมาจากความบังเอิญคือความสมดุล


Comments are closed.